Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Föreningen och personuppgifter


POLICY FÖR PERSONUPPGIFTER

Herrljunga Flygklubb värnar om den personliga integriteten och behandlar alla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation). Förordningen är till för att stärka individers integritet och ställer höga krav på oss som företag när det kommer till användning och skyddande av personuppgifter. Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen hos Datainspektionen.

Denna personuppgiftspolicy omfattar personuppgifter som samlas in och behandlas om dig som medlem eller kund hos Herrljunga Flygklubb.

Kontakt

Frågor och ärenden som rör Herrljunga Flygklubb hantering av personuppgifter kan du välja att mejla till  This is a mailto link. Du kan också välja att kontakta oss på telefon till sekreteraren.

PERSONUPPGIFTSPOLICY – VIKTIGA BEGREPP

Vad är en personuppgift?

Alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en person klassas som en personuppgift. En personuppgift kan exempelvis bestå av namn, adress, telefonnummer eller personnummer. Det kan också bestå av en e-postadress, ett fotografi, IP-nummer eller ett bokningsnummer som kan kopplas till en specifik medlem eller kund.

Vad är en personuppgiftsbehandling?

Med en behandling menas allt som man gör med en personuppgift. En behandling omfattar allt från att samla in, registrera, lagra och bearbeta till att sprida personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Herrljunga Flygklubb är ansvarig för alla personuppgifter som samlas in. Vi bestämmer hur dina personuppgifter ska användas och sparas inom Herrljunga Flygklubb för att skydda din integritet.

SYFTEN MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Herrljunga Flygklubb behandlar dina personuppgifter med framförallt tre övergripande syften. Det huvudsakliga syftet är att uppfylla avtal med dig som medlem eller kund av våra produkter. Det andra syftet är att erbjuda kundservice vid frågor, synpunkter och administration av bokningar. Slutligen använder vi personuppgifter för att rikta relevant marknadsföring till dig som kund eller medlem då det finns ett etablerat kundförhållande eller intresse att ta emot information.

Uppfylla avtal

Herrljunga Flygklubb behandlar huvudsakligen personuppgifter i syfte att uppfylla avtal med dig som medlem eller kund av våra produkter. Ett avtal är pågående för dig som kund från och med det att du reserverat en produkt fram till dess att tiden för din produkt gått ut. Därefter är avtalet avslutat.

När du köper eller reserverar produkter hos Herrljunga Flygklubb använder vi personuppgifter för att kunna administrera bokningar. Vid inställd, ändrad eller uppdaterad produkt används personuppgifter för att komma i kontakt med berörda kunder i syfte att informera och erbjuda eventuell återbetalning.

Kundservice

Vi använder personuppgifter för att kunna ge dig bästa möjliga kundservice. Exempelvis om du som medlem eller kund kontaktar oss med frågor eller synpunkter kring vår verksamhet. Läs mer om vilka personuppgifter som samlas in under avsnittet Insamling av personuppgifter.

Marknadsföring

Herrljunga Flygklubb använder personuppgifter i marknadsföringssyfte för att rikta relevant kommunikation till dig som medlem eller kund. Detta gör vi då det finns etablerat kundförhållande, det vill säga att du gjort ett köp hos oss, eller ett uttryckt intresse att ta emot information. All vår marknadsföring sker med stöd av marknadsföringslagen och vår ambition är alltid att tillämpa god marknadsföringssed.

Du får marknadsföring från oss ett år efter ditt senaste köp

I samband med att du köper produkter hos Herrljunga Flygklubb upprättas ett kundförhållande mellan dig och Herrljunga Flygklubb. Du kan därför komma att få riktad marknadsföring från oss cirka ett år efter att du köpt en produkt hos Herrljunga Flygklubb.

Cirka ett år efter ditt senaste besök hos oss slutar vi att använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Dina uppgifter kommer dock att finnas kvar i vårt system i två år efter ditt senaste köp. Läs mer om hur länge vi lagrar dina personuppgifter under avsnittet Hantering, lagring och gallring av personuppgifter.

E-postmarknadsföring

Vi använder oss av e-postmarknadsföring för att skicka nyhetsbrev med aktuella erbjudanden och information.

Cookies på vår hemsida

Vi använder inte cookies på vår hemsida.

Personifiering på sociala medier

Ibland använder Herrljunga Flygklubb personuppgifter som samlats in tidigare till personifiering av kommunikation via sociala medier. Syftet är då att rikta innehåll och annonser till dig som vi tror att innehållet kan vara som mest relevant för.

Vill du inte ha marknadsföring från oss?

Vi är måna om att rikta marknadsföring och kommunikation till dig som är intresserad och du kan därför när som helst avsäga dig all typ av direktmarknadsföring och personifiering. Hur du går tillväga för att avsäga dig marknadsföring från Herrljunga Flygklubb finns beskrivet under avsnittet Dina rättigheter.

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Genom köp eller reservation av våra produkter

I samband med att du köper eller reserverar produkter via webben eller genom per telefon, brev eller andra samlar vi in de personuppgifter som krävs för att fullfölja vårt ingångna avtal med dig som medlem eller kund.

Herrljunga Flygklubb samlar i huvudsak in följande personuppgifter:

  • Förnamn
  • Efternamn
  • Adress
  • Postnummer och stad
  • Land
  • E-post
  • Telefon/mobilnummer

Köp eller reservation som görs av personer under 16 år

Om du är under 16 år när du reserverar eller köper produkter hos Herrljunga Flygklubb behöver vi din vårdnadshavares samtycke till att vi samlar in dina personuppgifter. Innan du genomför ett köp hos oss ber vi dig därför att tala med din vårdnadshavare. När du sedan genomför ett köp eller en bokning förutsätter vi att din vårdnadshavare samtycker till detta.

Köp eller reservation som görs i någon annans namn

Om du köper eller reserverar produkter i någon annans namn förutsätter vi att du fått personens samtycke till att lämna ut dennes personuppgifter.

Genom skapande av användarprofil i vårt digitala system

I samband med att du genomför ett köp via webben i vårt digitala bokningssystem kan du välja att skapa en användarprofil. Om du väljer att skapa en profil samlar vi in din e-postadress och ett lösenord för att kunna skapa en personlig inloggning till dig.

På din profil sparas information om dina aktuella bokningar samt alla de personuppgifter du tidigare lämnat till oss.

Observera att du kan ha flera användarkonton!

Vi ber dig som medlem eller kund att vara uppmärksam på att du kan skapa och besitta flera olika användarprofiler beroende på vilka personuppgifter du uppgett vid skapandet av profilen. Beroende på vilka personuppgifter du uppgett vid kontakt med Herrljunga Flygklubb kan du också ha flera kundprofiler i den interna delen av systemet kopplade till dig.

Har du frågor om din användarprofil eller tror att du har flera olika profiler kan du kontakta eller vårt personuppgiftsombud.

Förnyelse av abonnemang

Om du köpt en produkt/abonnemang hos Herrljunga Flygklubb kommer du efterföljande termin automatiskt få en förfrågan om fortsatt abonnentskap hos oss. Herrljunga Flygklubb använder då dina personuppgifter och din köphistorik för att eventuellt förnya abonnemanget.

Genom kontakt med OSS

När du kontaktar oss samlar vi in de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna besvara din fråga eller för att kunna hantera ditt ärende. Vilka personuppgifter som samlas in och används beror på vad som är relevant i det enskilda fallet. Det kan exempelvis handla om namn, telefonnummer, bokningsnummer eller e-postadress.

När du personligen kontaktar oss kan vi komma att be dig uppge personuppgifter i syfte att kunna identifiera dig som är en befintlig medlem eller kund. Därefter kan vi komma att använda alla de övriga personuppgifter som finns sparade om dig för att kunna hantera ditt ärende.

När du blir en ny medlem eller kund hos Herrljunga Flygklubb ber vi dig att uppge personuppgifter för att kunna registrera dig.

Medlem eller kundservice via Facebook

Om du hör av dig till oss via meddelandefunktionen på Facebook kan vi komma att samla in och behandla de personuppgifter som du lämnat ut till oss i syfte att hantera ditt ärende.

Genom aktiviteter kopplade till marknadsföring

Vi samlar också in personuppgifter i samband med aktiviteter kopplade till marknadsföring.

Tävlingar

I förekommande fall anordnar Herrljunga Flygklubb tävlingar, i enlighet med lotteriinspektionens rekommendationer. Vi samlar då in de personuppgifter som krävs för att kunna kontakta dig i samband med vinst eller i andra frågor som rör tävlingen. Det kan handla om namn, telefonnummer och e-postadress.

I samband med att du deltar i våra tävlingar kommer du att kunna lämna ditt samtycke till fortsatt behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

HANTERING, LAGRING OCH GALLRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar och lagrar merparten av personuppgifter i vårt digitala system. När du köper eller reserverar produkter hos Herrljunga Flygklubb skapas en kundprofil i systemet som omfattar alla de personuppgifter du tidigare lämnat till oss. Den innehåller också information om dina aktuella bokningar, annullerade bokningar och din köphistorik. Herrljunga Flygklubb kan även komma att lagra personuppgifter kopplade till dig som medlem eller kund i olika IT-system.

Organisatoriska åtgärder och rutiner

Har du direkta frågor om hur vi arbetar för att följa och säkerställa efterlevnad för GDPR är du välkommen att kontakta vårt personuppgiftsombud.

Så länge sparas dina personuppgifter

Herrljunga Flygklubb sparar personuppgifter så länge som det krävs för att vi ska kunna uppfylla avtal med dig som medlem eller kund.

Dina uppgifter sparas i två år efter avslutat avtal

Efter ditt senast avslutade avtal med Herrljunga Flygklubb sparar vi de personuppgifter som du tidigare angett till oss och din köphistorik i två år.

Om du inte genomfört ett köp eller en reservation hos oss på två år så kommer all data och alla personuppgifter om dig att raderas. Efter att du blivit raderad kommer du att behöva registrera dig som ny medlem eller kund hos oss nästa gång du vill köpa eller reservera produkter.

Så länge sparas uppgifterna för dig som regelbunden medlem eller kund

Om du är en aktiv medlem eller kund och regelbundet köper produkter hos Herrljunga Flygklubb är det möjligt att dina personuppgifter sparas i mer än två år. Varje gång du gör ett nytt köp startas en ny tvåårsperiod och så länge som du gör nya köp inom två år sparas dina uppgifter.

Herrljunga Flygklubb rensar regelbundet personuppgifter som kan finnas kvar i det e-postprogram som används om du haft mejlkontakt med oss.

Om du har frågor eller vill invända mot hur länge vi sparar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt personuppgiftsombud.

Utlämning av personuppgifter

Herrljunga Flygklubb har ett antal avtalspartners och leverantörer som levererar olika typer av tjänster och IT-system, dessa är nödvändiga för att vi ska kunna driva vår verksamhet. I vissa av dessa system lagras och behandlas personuppgifter.

En del system är installerade lokalt hos oss och det är då enbart personal på Herrljunga Flygklubb som har tillgång till de uppgifter som finns sparade där. I vissa fall är systemen installerade hos våra leverantörer eller i molnlösningar, vilket innebär att personuppgifter kan komma att överföras. Så länge som Herrljunga Flygklubb är ensam ägare till de personuppgifter som samlas in verkar våra leverantör som personuppgiftsbiträden.

Uppgifter som lagras i vårt digitala system

Det digitala system som Herrljunga Flygklubb använder är centralt för merparten av all behandling och lagring av dina personuppgifter. Systemet är installerat lokalt vilket innebär att alla de personuppgifter som finns lagrade i systemet på din kundprofil lagras lokalt.

Uppgifter som lagras i våra IT-system

Herrljunga Flygklubb IT-miljö använder IT-system från flera olika leverantörer, till vilka personuppgifter kan komma att överföras. Vi har bland annat personuppgiftsbiträden i form av leverantörer till bokningssystem, e-postprogram, betaltjänster samt programvaror för kontorsarbete och telefonsystem.

DINA RÄTTIGHETER

Få uppgifter rättade, ändrade eller raderade

Som medlem eller kund hos Herrljunga Flygklubb har du när som helst rätt att få dina personuppgifter rättade, ändrade eller raderade. Så till vida att vi inte har någon annan laglig grund eller rättslig förpliktelse att spara dem.

I dessa ärenden ber vi dig att kontakta vårt personuppgiftsombud. För att vi ska kunna ge dig bra service ber vi dig att tydligt uppge om ditt ärende handlar om rättning, ändring eller radering av dina personuppgifter.

Vår ambition är att alla ärenden ska hanteras inom cirka två veckor, med undantag för semestertider när vår verksamhet är stängd. Läs mer om våra öppettider på hemsidan.

Få tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att utan kostnad och en gång per år begära att få information om vilka personuppgifter som behandlas av Herrljunga Flygklubb. För att vi ska kunna hantera din begäran måste den innehålla din skriftliga underskrift. Din begäran skickas till Herrljunga Flygklubb per post alternativt via e-post till vårt personuppgiftsombud.

Märk ditt brev med ”Begäran om tillgång till personuppgifter”.

Postadress:
Herrljunga Flygklubb
c/o Göran Andreasson
Laggarvägen 1
524 33 Herrljunga

This is a mailto link

Rätten till dataportabilitet

Du har också rätt att kunna få ut och överföra dina personuppgifter till ett annat företag eller annan personuppgiftsansvarig, d.v.s. rätten till dataportabilitet. I detta ärende ber vi dig att kontakta vårt personuppgiftsombud.

Invända mot marknadsföring

Vi är måna om att rikta marknadsföring och kommunikation till dig som är intresserad och du kan när som helst avsäga dig all typ av direktmarknadsföring och personifiering.

Uppge tydligt vilken typ av marknadsföring du vill avsäga dig från.

För att avsäga dig marknadsföring från Herrljunga Flygklubb ber vi dig att kontakta vårt personuppgiftsombud.

Om du vill klaga

Om du anser att Herrljunga Flygklubb bryter mot dataskyddsförordningen bör du vända dig till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Vi förbehåller oss rätten till att när som helst, och utan att först informera dig, uppdatera denna personuppgiftspolicy. Innan du lämnar personlig information till oss eller om du är återkommande medlem eller kund rekommenderar vi därför att du regelbundet läser igenom och kontrollerar eventuella ändringar innan du lämnar personuppgifter till oss.

Senast uppdaterad 18 maj 2018.

 

 

Uppdaterad: 05 JUL 2018 23:00

Postadress:
Herrljunga FK - Flygsport
Göran Andreasson, Laggarvägen 1
52432 Herrljunga

Kontakt:
Tel: 051323029
E-post: herrljungaflygklubb@...